برای تجربه بهتر لطفا مرورگر خود را به CHROME، FIREFOX، OPERA یا اینترنت اکسپلورر تغییر دهید.
بانک اطلاعاتی ویژه هنرمندان فعال
رایگان
 • به راحتی برای خود پروفایل به عنوان هنری بسازید.
 • شما زمینه هنری خود را که  در آن فعالیت و تخصص دارید معرفی میکنید.
 • رزومه و اطلاعات کاری خود را به همراه نمونه های تصویری مانند فیلم و عکس و ... را در پروفایل خود و دسته مربوطه به مراجعینی که نیازمند تخصص شما هستند ارائه مینمایید ، و آنها از بین شما و همکاران شما با نرخ پیشنهادی خودتان ارتباط بیزینسی برقرار میکنند.
 • اهداف:
 • امنیت شغلی برای هنرمند.
 • ایجاد رقابت و تشخیص کیفیت کار به نسبت قیمت برای کارفرمایان است.
 • ارئه سطح هنرمندان به تمام کشور و حتی کارفرمایان خارج از کشور که به زودی ترجمه ها ارئه میشود.
 • همکاری ، ارتباط همزمان و معرفی سطح هنری به همکاران و کارفرمایان کل کشور.
 • همکاری هنرمندان سطح کشور با یکدیگر و پویاتر شدن فضای هنری و ایجاد انگیزه برای هنرمندان.
 • امید است که هرمندان دست در دست هم بگذاریم تا محیطی پرنشاط تر و پویاتر فراهم کنیم خیلی از هنرمندان به دلیل حفظ ارزش هنر خود کار هایی که  در سطح آنان نیست را انجام نمیدهند اما به دلیل امرارمعاش مجبور به تغییر رشته شغلی خود میشوند به همین جهت ما با کمپین
 • #هنرمندم هنرمند بمان # این فعالیت را شروع کرده ایم.
application
application