تیزر

  • نوع شغلنوع شغل: در سایت
  • سطح پروژهسطح بالا

جزئیات پروژه

یه تیزر خفن میخام

دسته بندی های صنعت

زبانهای مورد نیاز

نوع فریلنسر مورد نیاز این پروژه است